Alakestilän Arboretum

Alakestilän Arboretumissa voit rauhoittua, tulla eväsretkelle, kalastaa tai harrastaa valokuvasta, maalausta tai joogaa.

Kunnallisneuvos Kalle Arvola ja hänen vaimonsa Katri aloittivat puiden istuttamisen Alakestilän tilan maille jo 1930-luvulla. Arboretum on levinnyt noin kolmen hehtaarin alueelle ja sijaitsee Liminganjokivarressa parin kilometrin päässä Limingan keskustasta.

Ko­koel­man ku­nin­kaak­si nou­see yli 60-vuo­tias ku­rii­lien leh­ti­kuu­si, jon­ka lat­va hei­luu pit­käs­ti yli 20 met­rin kor­keu­des­sa. Puis­ton kas­ve­ja saa kat­sel­la ja kos­ke­tel­la, mut­ta ok­sien kat­ko­mi­nen ja kuk­kien ke­räi­ly ei ole suo­ta­vaa. Tar­kem­paa his­to­ria- ja la­ji­tie­toa löy­tyy mak­sut­to­mas­ta GLO­PAS-ää­nio­pas­te­pal­ve­lus­ta. Opas­tuk­seen voit tu­tus­tua ko­to­na tai pai­kan pääl­lä. Opas­tuk­sen aloit­ta­mi­seen tar­vit­set And­roid- tai Ip­ho­ne-pu­he­li­men tai tab­le­tin, jos­sa on GPS-pai­kan­nus. Li­min­gan kun­ta on vuok­ran­nut Ar­bo­re­tu­min vuo­teen 2043 saak­ka ja vas­taa sen hoi­dos­ta se­kä ke­hit­tä­mi­ses­tä.

  • Ar­bo­re­tum  on es­tee­tön, ros­kat­to­man ret­kei­lyn koh­de. Ylei­sen viih­ty­vyy­den ta­kaa­mi­sek­si, huo­leh­di ros­kis­ta­si ja pi­dä alue siis­ti­nä.
  • Puis­tos­sa koi­rat pi­de­tään kyt­ket­tyi­nä.

Alueel­ta löy­tyy nuo­tio­paik­ka ja vuok­rat­ta­va pa­vil­jon­ki. Arboretumin paviljonkia vuokrataan yrityksille, järjestöille ja muille toimijoille virkistyskäyttöön. Paviljonki soveltuu esim. pieneksi ulkoilmanäyttämöksi ja pienimuotoisiin yleisötilaisuuksiin.

Sanna Kalmari kävi kokemassa esteettömiä elämyksiä Limingassa, ja Arboretumin paviljongissa hän sai ”parasta keittoa ikinä” Lakeus Outdoorsin Ilarin valmistamana. Lue lisää reissusta Sannan blogista, Esteettömiä aktiviteetteja Limingassa | Palmuasema

Pa­vil­jon­gin vuok­raus

Pa­vil­jon­gin voi va­ra­ta Li­min­gan kun­nas­ta. Pa­vil­jon­gin päi­vä­vuok­ra on 42 € (sis. alv 24%). Vuok­ra mak­se­taan etu­kä­teen ti­lil­le FI75 5233 0820 0003 37/Li­min­gan kun­ta, vies­tik­si Ar­bo­re­tum. Avain lu­nas­te­taan La­keus­ta­lol­ta, kun­nan­vi­ras­ton in­fos­ta, kuit­tia vas­taan. Avai­men pa­lau­tus sa­maan paik­kaan tai kun­nan pos­ti­laa­tik­koon.

Osoite

Värminkoskentie 20, 91900 Liminka

Yhteys

+358 (0)44 4973 685

Avoinna

Joka päivä klo 8.00-20.00.

Back to top